Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ”

 

Rekolekcje Trzeźwościowe

Gostyń – Święta Góra 18 – 21 STYCZNIA 2018 r.

Rekolekcje prowadzi ks. Leszek Woźnica COr

 

Czwartek 18 stycznia

17.00 – Nabożeństwo wstępne ze słowem: „Przyprowadził nas tutaj Ducha Święty”

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza św. w Bazylice z homilią nt. „Duch Święty przyprowadza nas do Jezusa, który nas uzdrawia”

21.00 –  APEL MARYJNY ze słowem nt. „Maryja Najpiękniejszym Dziełem Ducha Świętego” .

 

Piątek:   19 stycznia

7.30 – Modlitwa i medytacja nt. „Duch Święty przynosi wiarę”

8.00 – Śniadanie

9.30 – Konferencja nt. „Dar mądrości”

11.00 – Msza św. (kaplica rekolekcyjna) z homilią nt. „Chrystus pełen miłości czyni z Kościoła swego nie muzeum, ale szpital”

12.00 – Obiad i czas wolny

15.00 – Droga Krzyżowa – Razem z uczestnikami Świętogórskiego Duszpasterstwa Trzeźwości na krzyżowym szlaku Jezusa

16.30 – Nabożeństwo Biblijne z Konferencją nt. „Dar rozumu”

18.00 – Kolacja

19.30 – Miting AA (otwarty) – „ Miejsce prawdy w moim życiu. Czy buduję prawdę przed Bogiem, przed sobą i przed bliźnimi?”

21.00 - APEL MARYJNY ze słowem nt. „Uwierzyła w moc Boga”.

 

Sobota: 20 stycznia

7.30 –  Modlitwa i medytacja nt. „Duch Święty przynosi nadzieję”

8.00 –  Śniadanie

9.30 –  Konferencja nt. „Dar rady”

11.00 –  Konferencja nt. „Dar męstwa”

12. 00 – Obiad i czas wolny

15.00 –  Nabożeństwo pokutne ze słowem nt. „Dar umiejętności” oraz okazja do Spowiedzi św.

17.00 –  Msza św. (kaplica rekolekcyjna) z homilią nt. „Dar pobożności”

18.00 –  Kolacja

19.30 –  Miting Al.-Anon (otwarty) – „Miłość w moim życiu”

               Czy w niepowodzeniach nie oskarżam czasami Boga?

               Czy umiem być w drugim człowiekiem w doli i niedoli

               Czy zawsze i wszystko wybaczam?

21.00 –  Apel Maryjny ze słowem nt. „W Duchu Świętym rozmodlona Mistrzynią mojej modlitwy”.

 

Niedziela: 21 stycznia 

7.30 – Modlitwa poranna i medytacja nt. „Duch Święty przynosi miłość!”.

8.00 – Śniadanie

9.30 – Podsumowanie – Co wynoszę?

11.00 – Msza św. na zakończenie z homilią nt. „Dar bojaźni Bożej”

12.00 – Obiad i pożegnanie